Chính Sách Riêng Tư

MggTiki là blog cá nhân hoạt động cơ bản dưới hình thức tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate marketing cho sàn TMĐT Tiki Việt Nam (affiliate program) với hashtag #mggtiki. Do đó, mggtiki không thuộc quyền quản lý bởi Tiki Việt Nam, đồng nghĩa với việc mggtiki sẽ chịu trách nhiệm quản lý mọi thông tin, chia sẻ của mình với người tiêu dùng.

Đối với thông tin về giá bán sản phẩm, dịch vụ tại Tiki được trích dẫn tại các bài viết trên MggTiki có thể sẽ khác nhau so với thông tin giá bán tại Tiki. Do đó, blog mong bạn thông cảm nếu trường hợp thông tin chưa chính xác.

Mọi thông tin dữ liệu cung cấp tại MggTiki được tổng hợp và có sự kiểm duyệt từ quản trị viên trước khi cung cấp đến người tiêu dùng.

Chúng tôi có thể tham khảo và sử dụng các thông tin cơ bản của bạn như: trình duyệt, thiết bị, IP của bạn trên hệ thống của mình và hoàn toàn sử dụng cho mục đích hỗ trợ trình duyệt chuyển hướng liên kết phù hợp với thiết bị của bạn qua đó giúp bạn mua sắm tốt hơn. Ví dụ: với thao tác nhấn vào 1 liên kết của bạn tại blog qua điện thoại và máy tính bạn có thể sẽ được chuyển hướng tới 2 liên kết khác nhau dựa vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Mọi thông tin cá nhân của bạn đăng ký với blog ở phần tài khoản sẽ được chúng tôi bảo mật với bên thứ 3 (nếu chúng tôi có lưu trữ – hiện tại tính tới 7/12/2023 thì chúng tôi chưa lưu trữ bất cứ thông tin gì).

Trong toàn bộ nội dung cung cấp tại MggTiki đa số các liên kết chuyển hướng sang trang web khác đều là liên kết tiếp thị